En kulturdag kring ån

För evenemanget En kulturdag kring ån 2018, vänligen besök evenemangets egna hemsida www.kulturdag.fi


Tack för 11 maj!

 

Tack till er alla som tog del av årets evenemang!
Vår gemensamma En kulturdag kring ån gav flerdubbel glädje. Förutom att vi, dryga 900 personer tog del av dagens program, samlade vi ihop 20 säckar med kläder och leksaker! Dessa är överlåtna till Hope som med öppna armar och varma tack och hälsningar till er alla konstaterade, att leksakshyllan hos dem fick en välbehövlig fyllning.

Ett stort och varmt TACK till Svenska kulturfonden, Konstsamfundet, Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla och kulturnämnden i KulttuuriEspoo för ekonomiskt stöd för årets evenemang!

Hösten 2016 gjorde ledningsgruppen (Esbo stad och EBUF) beslutet om att det var dags för en förändring när det gällde evenemanget Kulturen vid ån. Efter flera lyckade festivaler fanns det ett behov att tänka om. Därmed beslöts att arrangörerna satsar på att arrangera flera evenemang runt om i stan för olika målgrupper.

 

11.5.2017 firar vi En kulturdag kring ån


Det traditionella evenemanget Kulturen vid ån kommer inte att arrangeras enligt tidigare format. Arrangörerna, ledningsgruppen och de medverkande organisationerna har utvärderat evenemanget varje år och i flera års tid har det konstaterats att evenemanget behöver en förnyelse och att resurserna måste användas på ett effektivare sätt.

Evenemangets ledningsgrupp beslöt därför i höstas att vi den här gången gör en satsning på främst barn i dagisåldern och seniorer. Utöver detta kommer medverkande aktörer att erbjuda ungdomar och vuxna program vid andra tidpunkter på olika ställen i Esbo.


I år firar vi en Kulturdag kring ån torsdag 11.5.2017 kl. 9-13. Platsen är Kannusalen och Lagstad hembygdsgård med omgivning. På programmet finns bl.a. musik, verkstäder, hemdjurpark, hoppslott, guidade turer i domkyrkan, musik på Hembygdsgården... Läs mer om evenemanget och dess innehåll www.facebook.com/kulturkringan

En satsning för hållbar utveckling och gemensamt ansvar kommer att fungera som "inträdesbiljett" till dagens program som är kostnadsfritt för publiken. Vi kommer att utmana alla deltagande barn och vuxna att delta i insamlingen av begagnade kläder och leksaker till förmån för föreningen HOPE som arbetar för barnfamiljer i Finland som behöver stöd och hjälp.