En kulturdag kring ån

Arrangörer:

En kulturdag kring ån leds av följande arbetsgrupp:

Kristina Falkenstedt (ordförande för arbetsgruppen)
Esbo stad, svenska bildningstjänster

Eva Monthén
Esbo stad, svenska bildningstjänster
eva.monthen@espoo.fi
tel. 050 430 3956

Martina Gardberg 
Esbobygdens ungdomsförbund
martina.gardberg@ebuf.org
tel. 050-4064244

Tekniska frågor:
Jari Puhakka, teknisk inspicient
Esbo stad, svenska bildningstjänster
jari.puhakka@espoo.fi
tel. 043-8266117 

Ledningsgruppen består dessutom av:
Barbro Högström, Esbo stad
Maria Sjöroos, Esbobygdens ungdomsförbund

Evenemanget är ett samarbetsprojekt mellan