En kulturdag kring ån

Kulttuurintäytteinen päivä!

 

Syyskaudella 2016 Kulturen vid ån johtoryhmä teki päätöksen, että vuodesta 1999 asti järjestetty tapahtuma muuttaisi muotoaan ja ajankohtaa. Tapahtuman mittakaavat niin taloudellisesti kuin työmäärältä olivat kasvaneet suuriksi ja samalla myös usean arvioinnin tuloksena oli tarve muutokseen. Vuonna 2017 saimme siis toukokuussa viettää En kulturdag kring ån -tapahtumaa jonka tukikohtana toimi Kannusali Espoon keskuksessa.
 

Lisätietoja:
Espoon kaupunki, Eva Monthén, tuottaja (tapahtuman johtoryhmän sihteeri)
eva.monthen@espoo.fi
puh. 050-4303956